Kurs pierwszej pomocy. Dlaczego warto i komu jest potrzebny?

Pewnie wielu z nas pojęcie pierwszej pomocy kojarzy się z pozycją boczną ustaloną, o której uczyliśmy się na lekcjach przysposobienia obronnego. Mamy też ogólne wyobrażenie, że pierwszej pomocy udziela się ofiarom zawału serca czy wypadków samochodowych. Choć pewnie każdy z nas kiedyś zapoznawał się z zasadami pierwszej pomocy i może nawet uczył się resuscytacji na fantomie, to jednak niewielu wiedziałoby, jak postąpić w przypadku kiedy, ktoś potrzebowałby pierwszej pomocy.

Kompleksową wiedzę w tej kwestii oraz niezbędne umiejętności praktyczne ratowania życia można zdobyć podczas szkoleń z pierwszej pomocy. Jak wygląda kurs pierwszej pomocy, dla kogo jest przeznaczony oraz czy trzeba go powtarzać, czyli czy ratownikiem zostaje się na całe życie – dowiesz się czytając ten tekst.

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy?

Kursy pierwszej pomocy można podzielić na dwa typy. Kursy z zakresu podstawowych kwestii ratowania życia przeznaczone do szerokiego grona uczestników. W tych kursach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani niezależnie od tego czy posiadają jakieś wstępne kwalifikacje i doświadczenie lub też nie.

Drugim rodzajem są kursów pierwszej pomocy są kursy specjalistyczne, profesjonalne tak zwane kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy albo w skrócie kursy KPP. Te kursy kierowane są z reguły do osób, od których wymaga się ze względu na pełniony przez nie zawód praktycznej umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs KPP kierowany jest zwykle do strażaków, ratowników, policjantów, pracowników GOPR, TOPR, WOPR, pracowników straży granicznej, żołnierzy, także do pracowników innych organizacji społecznych o profilu ratowniczym. Szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane jest na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Na podstawie artykułu 13 tej Ustawy uczestnik szkolenia KPP, po zdanym egzaminie otrzymuje tytuł ratownika.

Pełen kurs KPP wyliczony jest na ponad 60 godzin pracy. Z czego przez ponad 20 godzin poświęca się na zdobywanie teorii, a dwa razy tyle czasu przeznaczone jest na praktyczne testowanie zdobytej wiedzy. Kursy mogą być planowane na różne sposoby. Jednak ze względu na to, że przeznaczone są dla osób aktywnych zawodowo, odbywają się zwykle w trybie wieczorowym, na przykład w trzech weekendowych sesjach.

Tak jak wspomniano, w kursach KPP nacisk kładzie się na praktykę. Dlatego też szkolenia wypełnione są ćwiczeniami praktycznymi oraz pozorowanymi akcjami ratunkowymi tak, aby uczestnicy mogli zdobywać wiedzę w sposób najbardziej efektywny, czyli poprzez praktykę.
Wśród instruktorów szkoleń kwalifikowanej pierwszej pomocy znajdują się ratownicy we własnej osobie, także lekarze oraz psycholodzy.

Przejdźmy teraz do kwestii najważniejszej, czyli czego uczymy się podczas kursu pierwszej pomocy (kwalifikowanej). Każdy kurs KPP podchodzi do kwestii pierwszej pomocy bardzo szeroko. Podczas kursu omawiane są więc i ćwiczone wszystkie możliwe nieszczęśliwe wydarzenia, które stwarzają zagrożenie życia ludzkiego. Podstawową kwestią, która otwiera szkolenie jest to, jak postępować z osobą, która straciła przytomność. Dalej, kursanci uczą się jak pomóc dorosłym i dzieciom, w przypadku których doszło do zatrzymania krążenia. W ramach kursu jest także nauka obsługi automatycznego defibrylatora oraz nauka techniki resuscytacji ludzi w różnym wieku: dorosłych, dzieci oraz niemowląt. Uczestnicy kursy uczą się także jak reagować, kiedy mamy do czynienia z zadławieniem oraz jak skutecznie tamować różne rodzaje krwotoków. Ważnym elementem szkolenia jest także postępowanie z urazami mechanicznymi ciała jak obrażenia klatki piersiowej, złamania, zwichnięcia. Kursanci uczą się rozpoznawania i reagowania w stanach nagłych jak drgawki, cukrzyca, zawał, udar. Pomoc w przypadkach porażeń oraz podtopień to kolejny ważny punkt szkolenia. Podczas kursu omawiane są również rodzaje zatruć i postępowanie ratownicze w zatruciach. Bardzo ważnym elementem szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy jest udzielanie wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym.

Wiedza przekazywana podczas kursu jest obszerna, a umiejętności bardzo konkretne. Jednak odbycie kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu ratownika. Aby otrzymać go należy zdać egzamin.

Kto powinien zapisać się na szkolenie z pierwszej pomocy?

Tak, jak pisaliśmy wyżej w przypadku pewnych grup zawodowych umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest ważnym elementem ich codziennej pracy. Jeśli chcesz zostać strażakiem, policjantem albo żołnierzem, wiedza dotycząca udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy jest Ci niezbędna. Kurs pierwszej pomocy doda Ci potrzebnych punktów do kwalifikacji. Jeśli chcesz zostać zawodowym ratownikiem górskim czy wodnym, ukończenie kursu KPP jest wręcz oczywistością.

Ale umiejętność udzielania profesjonalnej pierwszej pomocy nie jest zarezerwowana tylko dla zawodowców. Kursy pierwszej pomocy są otwarte dla wszystkich, którzy chcą zdobyć tą unikalną umiejętność. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy i umiejętność zastosowania ich w praktyce powinien posiadać każdy z nas. Życie jest pełne niespodzianek i może z nienacka postawić Cię w sytuacjach, kiedy czyjeś życie jest zagrożone. Twoja umiejętność rozpoznania problemu oraz wiedza o tym, jakie kroki należy podjąć może uratować czyjeś życie.

Odbycie kursu pierwszej pomocy może być szczególnie przydatne dla osób aktywnych, uprawiających sporty, zwłaszcza ekstremalne – w tych warunkach umiejętności udzielania pomocy mogą być bardzo szybko wykorzystane.

Kurs pierwszej pomocy powinien też zainteresować osoby, które chcą zostać ekspertami do spraw pierwszej pomocy w swoim miejscu pracy. Tak naprawdę każdy powód jest dobry, aby rozpocząć kurs pierwszej pomocy. Twoja wiedza w tym zakresie ważna jest dla Ciebie oraz dla wszystkich tych osób, które możesz potencjalnie uratować. Im więcej osób zna zasady pierwszej pomocy, tym bezpieczniejsze jest społeczeństwo.

W kursach pierwszej pomocy uczestniczą także nauczyciele i opiekunowie dzieci w placówkach wychowawczych. Także same dzieci i młodzież powinny szkolić się w praktyce ratowania życia.

Dlaczego warto pójść na szkolenie z pierwszej pomocy?

Chyba nie trzeba przypominać jak ważną jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Ta umiejętność ratuje życie. Ważne jest więc potrafić zareagować, kiedy czyjeś życie jest zagrożone. Często chodzi także o to, aby wiedzieć czego nie powinno się robić, próbując komuś pomóc. Kurs daje nie tylko niezbędną wiedzę w tym zakresie, ale też pewność, odwagę – wiem co mogę i muszę zrobić w tej sytuacji.

Ale kursy to nie tylko wiedza i umiejętności dotyczące ratowania życia, choć to przecież i tak już bardzo dużo. Szkolenia pierwszej pomocy określane są także jako wspaniała przygoda. Mocny nacisk, jaki kładzie się podczas szkoleń na praktykę powoduje, że jest to niesamowite doświadczenie życiowe, bo o ratowaniu kogoś z wody czy rozbitego samochodu nie mówi się, tylko się to robi. Autentyczność sytuacji wypadkowych jest jednym z głównych walorów tych szkoleń. Innym atutem jest atmosfera, która tam panuje. Otwartość na innego człowieka, chęć uczenia i przekazywania wiedzy w tak ważnym temacie jak ratowanie ludzkiego życia tworzą atmosferę przyjaźni, zaufania i współpracy.

Czy należy odnawiać kurs KPP?

Niestety tytuł ‚ratownika’ zdobyty podczas szkoleń KPP nie jest nadawany dożywotnio. Po trzech latach od nadania tytułu wymagana jest tzw. ‚recertyfikacja’, czyli odnowienie uprawnień. Recertyfikacja polega na przystąpieniu do egzaminu recertyfikującego.

Konieczność recertyfikacji wynika z tego faktu, że wiedza i umiejętności w tak ważnej kwestii jak ratowanie życia muszą być regularnie odświeżane. Tylko w ten sposób można zapewnić odpowiedni poziom i bezpieczeństwo ratownictwa.

W ramach recertyfikacji, ratownik może przystąpić do kursu KPP. Jest to jednak szkolenie skrócone, ponieważ powtarza treść pełnego kursu, który każdy z ratowników już odbył. Taki kurs trwa jeden dzień i jest nieobowiązkowy. W celu odnowienia uprawnień można przystąpić bezpośrednio do egzaminu bez odbywania kursu.