Zabezpieczenie imprez

Zabezpieczenie imprez

księgowa sosnowiec coach gdańsk

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

Firma IPL Kursy Resuscytacji IPR EMERGENCY oferuje zabezpieczenie medyczne imprez masowych. Posiadamy odpowiedni sprzęt oraz personel medyczny doświadczony w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

 

Poniżej znajdą Państwo kilka skrótowych informacji dotyczących tematu zabezpieczania imprez masowych.

Impreza masowa

 • Impreza masowa to impreza artystyczno–rozrywkowa lub sportowa, która ma miejsce na stadionie lub w innym miejscu poza budynkiem i w której uczestniczy ponad 1 tys. osób lub też odbywa się w hali i uczestniczy w niej ponad 300 osób.
 • Do imprez masowych według ustawy nie należą np. festyny, zamknięte zabawy pracownicze, widowiska teatralne i koncerty organizowane w szkołach, kinach, bibliotekach, olimpiady niepełnosprawnych itp.
 • Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej organizator.
 • W myśl ustawy pod pojęciem zabezpieczenia imprezy kryje się ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych przez organizatora imprezy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, wojewodę, policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, służbę zdrowia, a w razie potrzeby przez inne właściwe służby i organy.

Bezpieczeństwo imprezy masowej

Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie, w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności ppoż. i sanitarnymi.

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej

 • Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej jest to skoordynowane przedsięwzięcie podejmowane przez organizatora imprezy i firmę medyczną zapewniającą odpowiednio dobrany i wyposażony Zespół Ratownictwa Medycznego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
 • Dobra organizacja zabezpieczenia medycznego imprezy masowej wymaga odpowiedniego zabezpieczenia dróg dojścia i ewakuacji poszkodowanych.
 • Rozlokowanie zespołów ratowniczych i dróg ich dojścia do poszkodowanych powinno być zaplanowane w taki sposób, aby mogły one dotrzeć pieszo do najdalszych sektorów w ciągu 5 minut.
 • Do najtrudniejszych zadań zespołów ratowniczych należy dotarcie do osób wymagających pomocy, które znajdują się w tłumie.
 • Cały personel medyczny odpowiedzialny za zabezpieczenie medyczne imprezy masowej powinien być kierowany przez jedną osobę.

Pomoc medyczna w trakcie zabezpieczenia imprezy masowej powinna obejmować:

 • pomoc w drobnych dolegliwościach i obrażeniach – bóle głowy, zębów, otarcia, skaleczenia, tamowanie krwawień, zakładanie opatrunków, zaopatrywanie złamań,
 • podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS/BTLS) – ocena parametrów życiowych, resuscytacja bezprzyrządowa,
 • zaawansowane zabiegi ratujące życie (ALS, ATLS, ACLS) – intubacja, wykonanie dostępu dożylnego, podawanie płynów i leków, defibrylacja, kardiowersja, przezskórna stymulacja serca.

Cena

Ceny zabezpieczania medycznego imprez masowych ustalane są indywidualnie.

Wszystkie osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do kontaktu pod numerem 664 481 811.