Kursy EPLS (European Pediatric Life Support)

Cele kursu

 • Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej.
 • Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u dzieci.

Adresaci kursu

Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Uczestnicy kursu powinni mieć odpowiednie kwalifikacje medyczne i doświadczenie.

Program

 • Program kursu i omawiane zagadnienia odpowiadają kursom PALS i APLS.
 • Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu (co najmniej cztery tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Wypełnia test wstępny – test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej uczestników i ich przygotowanie do kursu.
 • Kurs trwa 2 dni. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. W programie znajdują się: wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym sposobem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach (do 7 osób na 2–3 instruktorów) przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Wykłady, warsztaty, dyskusje dotyczą:

 • rozpoznania dziecka poważnie chorego,
 • wprowadzenia do zaopatrywania dróg oddechowych,
 • zaburzeń rytmu serca,
 • zaopatrzenia pacjenta po urazie,
 • resuscytacji noworodka,
 • opieki poresuscytacyjnej,
 • etyki w resuscytacji.

Ćwiczenia obejmują:

 • podstawowe czynności resuscytacyjne,
 • algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych,
 • udrażnianie dróg oddechowych,
 • stabilizację/unieruchomienie kręgosłupa szyjnego,
 • dostęp donaczyniowy (płynoterapia, leki),
 • bezpieczną defibrylację,
 • zaburzenia rytmu serca.

Pokazy

Grupa doświadczonych instruktorów przeprowadza demonstrację na podstawie symulowanych scenariuszy, która uczy oceny krytycznie chorego dziecka i podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych. Pokazy odbywają się przy wykorzystaniu elementów konstruktywnej krytyki.

Ocena

Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, obejmujący zakresem materiał z kursu.

Cena kursu

1200 zł – Poznań i Warszawa. W cenę wliczony jest koszt bufetu kawowego podczas kursu.

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w Państwa miejscowości. Wymogiem jest zebranie co najmniej 12–osobowej grupy uczestników.

Zapraszamy do galerii, w której mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądają nasze kursy i seminaria. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem 664 481 811.