Kursy BLS/AED (Basic Life Support/Automated External Defibrilation)

 

Cele kursu

Szkolenie ratowników przedmedycznych w zakresie przeprowadzania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Adresaci kursu

Kurs kierowany jest do osób bez przeszkolenia medycznego.

Program

  • Przygotowania przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu (co najmniej tydzień przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.
  • Kurs trwa 1 dzień.
  • Kurs dotyczy dwóch obszarów tematycznych. Pierwszy to podstawowe zabiegi ratujące życie BLS: rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja boczna bezpieczna (4 godziny zajęć). Drugi obszar to obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS (4 godziny zajęć). Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. Zajęcia prowadzą instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora.
  • Możliwe jest również 2–dniowe szkolenie BLS/AED z kursem instruktorskim.
  • W przypadku 2–dniowego dzień drugi to kurs instruktorski obejmujący techniki nauczania osób dorosłych. Elementy prowadzenia wykładów, ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania są przedstawiane na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych.
  • Po dwóch dniach kursu podejmowana jest decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria Instructor Trainer. Osoby takie po przeprowadzeniu co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów zostają samodzielnymi instruktorami.
  • Liczba osób na kursie to maksymalnie 30 osób (5 grup po 6 osób).

Ocena

  • Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie.
  • Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.
  • Certyfikat jest ważny dwa lata, po tym okresie należy odbyć kurs recertyfikacyjny.

Cena kursu

Kurs BLS/AED – 250 zł/osoba
Kurs instruktorski – 350 zł/osoba

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w Państwa miejscowości. Wymogiem jest zebranie co najmniej 12-osobowej grupy uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami zadowolonych klientów, którzy skorzystali z naszych kursów i seminariów. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 664 481 811.