Kurs resuscytacji noworodka NLS

Kurs resuscytacji noworodka NLS

Cele kursu

Wprowadzenie i ujednolicenie zasad postępowania w trakcie resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu w oparciu o najnowsze (2010) wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Kurs szczególnie koncentruje się na umiejętnościach kontroli ciepłoty ciała, praktycznego zaopatrzenia drożności dróg oddechowych, a także prowadzenia wentylacji wspomaganej.

Adresaci kursu

Adresaci kursu: Kurs jest adresowany do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy mogą brać udział w resuscytacji noworodka. W szczególności do lekarzy neonatologów, anestezjologów, pediatrów, zespołów pomocy doraźnej (np. karetki N), położnych, pielęgniarek oddziałów noworodkowych i położniczych, ratowników medycznych.

Instruktorzy

Instruktorzy NLS z ramienia ERC

Język

Kursy NLS w Polsce odbywają się w języku polskim (podręcznik również w języku polskim).

Uczestnicy

Grupy ćwiczeniowe po 6 osób.

Program

1. Przed kursem (2 tygodnie) uczestnicy otrzymują podręczniki z zaleceniem dokładnego zapoznania się z ich treścią. Wypełniają pre-test (50 pytań, test wyboru) mający na celu ocenę poziomu wiedzy kandydatów. Wynik pre-testu nie wpływa na ocenę końcową uczestnika kursu.
2. Kurs trwa jeden dzień. W programie kursu: wykłady, pokazy, ćwiczenia, scenariusze symulowane na manekinach, dyskusje.

Ocena

Ocena odbywa się na podstawie zaliczenia testu końcowego obejmującego materiał kursu, oceny umiejętności praktycznego postępowania w danej sytuacji objętej scenariuszem egzaminacyjnym oraz ciągłej oceny uczestnika w trakcie ćwiczeń praktycznych.

Uczestnicy otrzymują certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) ważny przez okres 5 lat.

Organizatorzy

Polska Rada Resuscytacji
IPL Kursy resuscytacji

Cena

500 zł