Kurs ILS /Immediate Life Support/Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia

 

Cele kursu

 • Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia.
 • Szkolenie personelu medycznego zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji /zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED/
 • Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego
 • Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego

Adresaci kursu

Kurs jest kierowany do personelu medycznego /lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze/, którego zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.

Przygotowanie przed kursem

 • Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu /co najmniej dwa tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.
 • Kurs prowadzony jest w formie jednodniowej.
 • Zajęcia prowadzą instruktorzy ERC-ALS oraz kandydaci na instruktora ERC-ALS.
 • Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń przy wykorzystaniu techniki „czterech kroków”. Są one prowadzone w grupach do sześciu osób, gdzie na grupę przypada jeden do dwóch instruktorów.
 • Maksymalna ilość uczestników na kursie to trzydzieści osób /pięć grup po sześć osób/.
 • Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Ocena

 • Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie.
 • Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ILS Europejskiej Rady Resuscytacji.
 • Okres ważności certyfikatu – dwa lata.

Koszt kursu

600 zł od osoby