KURS GIC /Generic Instructor Course/

 

Cele kursu

Przygotowanie osób nominowanych jako „Instructor Potential” po kursach ALS, EPLS, NLS do nauczania osób dorosłych na wymienionych powyżej kursach.

Adresaci kursu:

Osoby po kursach ALS, EPLS, NLS /typu „Provider”/, które otrzymały nominacje „Instructor Potential”. 

Program:

Przygotowanie przed kursem – każdy uczestnik otrzymuje podręcznik i materiały do kursu /co najmniej cztery tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Od kursantów oczekuje się znakomitej znajomości tematu kursu podstawowego. Trwający dwa dni kurs ma na celu nauczenie kandydatów jak efektywnie nauczać osoby dorosłe. Kurs obejmuje wykład – Nauczanie dorosłych, pokazy, dyskusje oraz zajęcia praktyczne podczas których kandydaci ćwiczą różne techniki przekazywania wiedzy: wykład, symulowane scenariusze, egzamin, dyskusje. 

Ocena

Podczas kursu prowadzona jest ocena ciągła