Proszę o informację o szkoleniu w mojej miejscowości.

Proszę o informację o szkoleniu w mojej miejscowości.

Kursy organizowane są w Poznaniu, o kursach w innych miejscowościach i terminach informacje zamieszczone są na stronach www.prc.krakow.pl lub www.erc.edu. Dla zorganizowanej grupy (12 osób lub więcej) możemy przeprowadzić kurs w każdym miejscu w Polsce.

Comments are closed.