Jak zapisać się na kurs?

Jak zapisać się na kurs?

Zapisy na kurs odbywają się drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Zgłoszenia ze strony internetowej mają charakter informacyjny. Aby zapisać się na kurs, należy wysłać zgłoszenie na około 6-8 tygodni przed planowanym terminem szkolenia. Po przesłaniu zgłoszenia wysyłana jest do Państwa informacja z opisem sposobu rekrutacji na kurs oraz formularz zgłoszeniowy. Jedynie przesłanie wypełnionego formularza oraz pierwszej części opłaty za szkolenie stanowi podstawę do zakwalifikowania na kurs. O fakcie zakwalifikowania się na kurs jesteście Państwo informowania osobnym listem. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Comments are closed.